Home
Zoniënwoudvolgendevorige
Trips per regio
Trips per thema
Rood Klooster : boswandeling groen leerpad 4 km
Rood Klooster Keizersbron Halfuurdreef
nabij Rood Klooster, aan kant Tervuursesteenweg
www.zonienwoud.be
We volgen het eikenpad en krijgen het Rood Klooster, een voormalige abdij, in het vizier. We dalen via trapjes af tot een kasseiweg langsheen de kloostermuur. We slaan linksaf en passeren een vijver. Voor de volgende vijver nemen we rechtsaf. Opnieuw linksaf en voorbij een paddenpoel, is het even flink klimmen. Dan afdalen en via een vlonderpad bereiken we een brugje over de Roodkloosterbeek. Bij een splitsing houden we rechts aan en volgen het beekje stroomopwaarts. Algauw passeren we een eerste bron, de Keizersbron. We blijven rechtdoor gaan en bij een volgende splitsing, bevindt zich rechts een tweede bron, de Bosgeestbron. Het pad wordt een brede bosdreef. Deze volgen we tot de kruising met de Halfuurdreef. Deze mooie kasseistrook naar links volgen tot bij een tweede kruispunt. Opnieuw links tot we uitkomen op een dwarsdreef, de Verbrandedreef. Een eindje naar rechts tot de splitsing met het Sluipdellepad. Dit volgen we tot bij de Augustinusdreef. Naar links en we komen uiteindelijk weer bij het vertrekpunt.
volgendevorige Wandeltrips 2021 | Contact : wandeltrips@telenet.be | Inhoud en webdesign : Els Q