Home
Vlaamse Ardennenvolgendeterugvorige
Trips per regio
Trips per thema
Geraardsbergen : wandeling Gavers en Helix 8 km
Gavers Idegem Helix Helix
station Idegem www.lne.be/de-helix & www.degavers.be
Met de trein sporen we tot Idegem voor een dag in het teken van duurzaamheid. Vanaf het station stappen we door het centrum naar de stuw en sluis op de Dender. We volgen het jaagpad zo'n kilometer stroomopwaarts, tot een linker zijpaadje ons in het provinciaal domein De Gavers leidt. Het waterrijke gebied trekt heel wat vogels aan; eenden, Canadese gansen, meerkoeten en blauwe reigers passeren de revue. In wijzerzin stappen we langs de oever naar het onthaalgebouw. Houten staketsels en pompoenresten getuigen van de recente halloweentocht. Na een picknick- en speelpauze verlaten we het domein en stappen richting Zandbergen. De eerste zijweg rechts slaan we in, passeren een hoeve en stappen door een schilderachtig herfstlandschap naar de Helix, het Vlaams educatief centrum voor natuur en milieu. Met de workshop 'Daly op het spel' ontdekken we of we zelf (al) duurzaam bezig zijn en welke milieu- en gezondheidsproblemen er zijn wereldwijd. We maken een kunstwerk met ongebruikelijke materialen en ervaren het probleem van overbevissing tijdens een estafettespel. Na een superleuke en uitermate boeiende namiddag stappen we terug door het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen naar het station van Idegem en nemen de trein huiswaarts.
volgendeterugvorige Wandeltrips 2019 | Contact : wandeltrips@telenet.be | Inhoud en webdesign : Els Quartier